طلایی نیک: انقلاب بعد از ٣٨ سال با انرژی بیشتر در حرکت است

حماسه وحدت ملی؛

طلایی نیک: انقلاب بعد از ٣٨ سال با انرژی بیشتر در حرکت است

تهران - ایرنا - معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: حضور مردم در راهپیمایی ٢٢ بهمن نشان می دهد که این انقلاب بعد از ٣٨سال هنوز زنده بوده و با انرژی بیشتر در حرکت است.

1395/11/22 - 12:47
معاون حقوقی وامورمجلس وزارت دفاع آیین نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد

معاون حقوقی وامورمجلس وزارت دفاع آیین نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد

تهران- ایرنا- معاون حقوقی و امورمجلس وزارت دفاع جزئیات آیین نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد و گفت: با اجرای این آئین نامه مشارکت نیروهای بسیجی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه یافتگی تقویت می شود.

1395/10/14 - 16:4